Genom att läsa fiktiva berättelser kan man lära sig mycket fakta inom olika ämnen. Skönlitteratur kan vara ett roligare sätt att lära sig saker på än genom att endast läsa fakta-texter.

Historia är ett ämne som man kan lära sig mycket om genom skönlitteratur. Ett exempel är Solveig Olsson-Hultgrens tio böcker om systrarna Andersson. I tio titlar tar Olsson-Hultgren med oss på en resa genom 1900-talets Sverige med fokus på kvinnor och feminism. Ämnen som tas upp är bland annat fackförbundens kamp, första världskriget, kvinnlig rösträtt och normbrytande. Denna typ av böcker kallas för faktion. Ordet faktion kommer från ordet fiktion där i:et har bytts ut mot ett a, alltså fakta. Faktion är alltså fiktiva berättelser med fakta invävt.

Ett annat ämne som man blir bättre på ju mer man läser är, naturligtvis, språk. Att läsa skönlitterärt har stor påverkan på ens språkkunskaper, både när det gäller ens modersmål och när man ska lära sig andra språk. 80 % av vår vokabulär kommer från ord vi har läst. Som exempel kan det nämnas att en sjuttonåring som regelbundet har läst böcker har ett ordförråd på 50 000–70 000 ord, medan en sjuttonåring som inte har läst regelbundet har ett ordförråd på 15 000–17 000 ord. Förutom att man utökar sin vokabulär blir man bättre på grammatik och rättstavning.

Halkar man efter i skolan och inte är någon van bokläsare kan det vara värt att börja läsa böcker, även om det känns motigt. Att lyssna på ljudböcker är också ett sätt att läsa och det kan vara lika nyttigt som att läsa böcker. Behöver man hjälp med ett specifikt ämne kan man vända sig till https://myacademy.se som erbjuder läxhjälp.

Att läsa skönlitterära berättelser gör också att man får en större förståelse för människor som lever i olika delar av världen och i olika kulturer. Man utvecklar också sin förmåga att känna empati för andra människor.