För inte alltför många decennier sedan var världen inte lika digitaliserad som idag och de olika alternativen för att tillbringa ledig tid var betydligt mindre präglade av den digitala sfären. Medan man idag ser människor med huvudena böjda ned i mobilen eller plattan, eller sittandes framför laptopen, var umgängessätten och tidsfördriven helt annorlunda så sent som på 90-talet.

Det har varnats för att den skönlitterära läsningen har minskat ordentligt med de nyare generationerna, dels som följd av den ökade teknologiska tillgängligheten och dels att tiden en enskild person har till sina fritidsintressen, tas upp av allt fler Two brothers reading books in the morningval. Idag kan man idrotta, se filmer, hänga på nätet eller andra intressen, och att läsa en vanlig traditionell bok anses ofta ta för lång tid och dra för mycket energi för att man ska orka. Det är inte bara den skönlitterära läsningen som har minskat utan vårt beteende vad gäller all läsning har förändrats i och med skärmens tillgänglighet. Unga idag tar snabbt reda på det de vill veta på nätet men att sjunka ner flera timmar i en god, spännande bok är det inte alla som längre har tålamod till.

Forskning har visat att läsning för barn i mycket tidig ålder bidrar till deras utveckling. Högläsning för barn från nio månader och upp kan påverka deras förmåga att lära sig läsa i tidig ålder och på så sätt förbättra deras möjligheter att ta till sig information. Detta i sin tur påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig litteratur under sin barndom och deras språkutveckling. Att färre unga läser är allvarligt eftersom läsning bidrar till många viktiga aspekter av ungas utveckling. I tidig ålder handlar den utveckling främst om barns möjlighet att ta lära sig räkna, läsa och skriva. För äldre barn gäller utvecklingen inte bara ordförråd, språkbruk och läsförståelse, utan har även inflytande på deras kreativitet, och deras empatiska förmåga. Att få tillgång till ens kreativa sidor och att föreställa sig andra verkligheter ökar kreativiteten hos de som läser, och det breddade perspektivet gör dessutom att man lättare kan förhålla sig mer kritisk till den information man få tillgång till.