Bokförlagen har fått höra sitt i miljödebatten under de senaste åren eftersom boktryckning på blekt papper inte är en miljömässigt hållbar affärsform. Under senare år har e-böcker blivit allt populärare men det diskuteras fortfarande om huruvida det är en bättre produktionsform eller inte.

Så är e-böcker bra för miljön eller är det bara ett påhitt? E-läsare har framställts som ett mer miljövänligt alternativ till tryckta pappersböcker, men en studie av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har visat att det är betydligt mer komplicerat än så. Enligt studien måste man läsa åtminstone 33 böcker på 360 sidor för att det ska vara klimatmässigt bättre än tryckta böcker. Däremot förespråkas en multianvändning av apparaten, eftersom den oYoung woman reading a bookckså kan användas till att läsa till exempel dagstidningar och även andra dokument som annars traditionellt sätt skulle ha tryckts på papper. Kritiken riktas främst mot just den ensidiga användningen av e-läsarna, eftersom en stor del av det papper som förbrukas i samhället är andra dokument än just tryckta skönlitterära böcker. Även om e-läsare alltså inte lönar sig så mycket för den som inte är en storläsare, är det dock en bra investering för de stora bokslukarna.

Även om inte e-böcker är ett bra alternativ för alla läsare som vill minska miljöutsläppen, finns det andra sätt. Bokförlagen jobbar på miljömärkningar av de böcker som de trycker. Dels handlar det om att inte trycka mer böcker än det finns förfrågan efter. Man jobbar även med att ändra materialen på papperet som används så att det ska bli så lite miljöförstöring som möjligt i relation till de böcker som trycks. Dessutom satsas det mer på att trycka böckerna i Sverige för att minska utsläppen vid frakt. Givetvis har olika förlag olika förutsättningar för att göra samma typer av satsningar på miljömärkningar av sina böcker, men det har ändå visat sig vara en generell trend bland bokförlagen att göra satsningar på mer miljövänliga böcker. I grund och botten handlar läsarens val om att känna sina egna läsvanor och bedöma om det passar hen bäst att läsa från en e-läsare eller om det är ett bättre alternativ att välja miljömärkta tryckta böcker.