Utbudet av facklitteratur har aldrig varit större än vad det nu är. Detta gäller särskilt för den som även kan tillägna sig facklitteratur på det engelska språket. Med bara en knapptryckning kan vi snabbt och enkelt ladda ner de e-böcker som vi vill ha till vår dator eller mobiltelefon. Den som föredrar att läsa dem i pappersformat kan få dem levererade från Amazon eller någon annan internetbokhandel redan nästkommande arbetsdag. Samtidigt har kunskapstörsten aldrig varit större. Det gäller särskilt böcker om personlig utveckling och böcker om ledarskap. Det är många av oss som har en ambition att bli bättre på vad vi gör för vår försörjning, och som därför väljer att förkovra oss på egen hand.

Själv hantera sin kompetensutveckling

Att själv hantera sin kompetensutveckling, och dessutom göra detta genom att endast läsa böcker, är emellertid en komplicerad uppgift. Även om det finns mycket bra litteratur är det inte möjligt att jämföra denna med en professionellt utformad utbildning, under ledning av en erfaren utbildare. Några av fördelarna med en formell utbildning är blandningen av litteratur, undervisning, tillämpningar och framförallt den återkoppling som man får av den person som leder utbildningen. I en perfekt värld hade vi löpande läst böcker inom vårt kompetensområde på egen hand, och med jämna mellanrum kompletterat dessa självstudier med kortare utbildningstillfällen under ledning av skickliga lärare.

Professionell kompetensutveckling

Är du intresserad av att komplettera dina egna studier med professionell kompetensutbildning, kan du titta närmare på Advantum Kompetens https://www.advantumkompetens.se/ som är ett företag med mycket intressanta kurser. Utbudet är omfattande och du kan välja mellan utbildningar inom till exempel arbetsmiljö, ledarskap, projektledning, pedagogik och kommunikation för att endast nämna några exempel. Företaget är godkänt av AFA som leverantör av arbetsmiljöutbildning och har mycket skickliga utbildnings- och kursledare.

Kostnader för professionell kompetensutveckling

Professionell kompetensutveckling är inte gratis och kostar betydligt mer än vad ett par böcker inom ledarskap kostar. Men det är som framgått av ovan två helt skilda saker. Genomgår du en professionell utbildning är det något som såväl du som din arbetsgivare har nytta av. De flesta arbetsgivare är välvilligt inställda till att dess personal utbildar sig, och är också beredda att betala för dessa utbildningar i rimlig omfattning. Förklarar du pedagogiskt vilken nytta som arbetsgivaren kommer att ha av din utbildning, finns det goda möjligheter för att din arbetsgivare kommer att betala utbildningen.